Naše zrubové domy

Naši partneri

Moj projekt PROFITAPE BOCHEMIT EUREKO BRAMAC COLORLAK

Ovčia vlna ako izolačný materiál v zruboch

Ovčia vlna je prírodné vlákno reagujúce samovoľne na zmenu podmienok, v ktorých pôsobí. Táto jej vlastnosť jej dáva určité výnimočné postavenie v porovnaní s ostatnými tepelnými izoláciami. Pri náraste vonkajšej teploty sa súčasne ohrieva aj vlna, ktorá začne uvoľňovať vlhkosť, čo má za následok  spotrebu tepla na výpar(výparné teplo),teda stena sa ochladzuje. Pri poklese teplôt v zime je vlna ochladzovaná, čim dochádza v nej vo zvýšenej kondenzácii kde sa uplatňuje jej schopnosť pohlcovať vlhkosť bez znehodnotenia jej tepelno-izolačných vlastností. Naviac pri sorpcii vlhkosti dochádza k uvoľňovaniu tepla (sorpčné teplo).Ovčia vlna môže vďaka svojím hydroskopickým vlastnostiam pohlcovať alebo uvoľňovať vlhkosť bez vplyvu na svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Ma schopnosť pohlcovať rôzne prchavé látky ako sú formaldehydy, cigaretový dym, ozón, ktoré môžu podstatnou mierov ovplyvniť život alergikov. Ovčia vlna sa priemyselne spracuváva na tepelné izolácie o objemovej hmotnosti 12-25 kg/m3. Súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda je 0,4W/mK t.j. je ekvivalentom bežných tepelných izolácii. Je zdravotné úplné nazávadná. Nedráždi pokožku a oči a jej montáž je veľmi komfortná. Vlákna sa veľmi ľahko prispôsobujú rôznym dutinám a priestorom v konštrukciách a vďaka svojej mechanickej pružnosti spoľahlivo zaisťujú stálosť izolácii a jej funkčnosť celé stáročia.

Zrubové stavby - porovnanie výsledkov termomerania - exteriér (pdf)

Zrubové stavby - porovnanie výsledkov termomerania - interiér (pdf)

Technický list - U profil (pdf)