Naše zrubové domy

Naši partneri

Moj projekt PROFITAPE BOCHEMIT EUREKO BRAMAC COLORLAK

Drevo

Drevo sa svojím prírodným pôvabom a vlastnosťami zaraďuje medzi najušľachtilejšie materiály. Pri pohľade na priečny rez kmeňom môžeme rozlíšiť v smere od obvodu k stredu niekoľko pozorovateľných vrstiev - vonkajšia kôra, lyko, drevo, dreň. V oblastiach mierneho pásma sa tvoria letokruhy v priebehu vegetačného obdobia (apríl až november). Každý letokruh sa skladá z dvoch farebne a štruktúrne odlišných časti. Na začiatku vegetačného obdobia sa vytvára jarné drevo, ktoré ma svetlejšiu farbu. V druhej časti vegetačného obdobia sa začína tvoriť letné drevo, ktoré má tmavšiu farbu. Drevo je cenný prírodný materiál - má výnimočné fyzikálne vlastnosti, je obnoviteľné a dá sa všestranne využívať. Drevo má zvláštnu neopísateľnú moc, pôsobí na človeka príjemne, esteticky, vyžaruje z neho teplo a príjemne vonia. Jeho dostupnosť, opracovateľnosť a dostatočná pevnosť má v stavebníctve rozsiahle uplatnenie od nepamäti. Drevo je v exteriéri vystavené vetru, dažďu, slnku aj živým mikroorganizmom. Je teda nevyhnutné ošetriť ho kvalitným a odolným náterom, ktorý zachová jeho pôvodný vzhľad.