Naše zrubové domy

Naši partneri

Moj projekt PROFITAPE BOCHEMIT EUREKO BRAMAC COLORLAK

Drevený šindeľ

Drevená krytina takmer zmizla z našich striech, rovnako ako spojenie drevený šindeľ z nášho slovníka. Drevený šindeľ bol veľmi rozšíreným prvkom striech. Od malých zvoníc až po veľmi zložité strešné krytiny hradov či zámkov. Po druhej svetovej vojne začalo upadať tesárske remeslo a s ním sa vytrácali kvalitný šindliari.

Štiepaný šindeľ

Tradičným spôsob výroby šindľov bol štiepaním. Ide o pomerne náročnú ručnú prácu. Každý klát musí svojpomocné rozštiepať, čo znamená vybrať dobré štiepateľný kus dreva, a tak si prácu ušetrí.

Rezaný šindeľ

Pri výrobe rezaného šindľa dosiahneme presnejšie rozmery ,ale musíme dbať na smer vlakien.  Povrch rezaného šindľa je drsný od píly a drevné vlákna sú prerušené. Hlavnou nevýhodov je vyššia nasiakavosť povrchu než pri štiepanom šindľoch.

Plastový šindeľ

je vernou imitáciou pravého dreveného šindľa. Je jedna z najľahších krytin, má dvojitú vodnú drážku. Používa sa  v čiernej a hnedej farbe.